Ученически съвет

Състав на ученическия съвет към НУККЛИИЕК за учебната 2023/2024 година

1. Маргарита председател 12.А
2. Виктория заместник-председател 12.А
3.  Яна заместник-председател 12.А
4. Марина заместник-председател 9.Б
5. Георги касиер 12.Б
6. Станимир секретар 12.Б
       
1. Калина член 8.А
2. Зорница член 8.А
3. Никол член 8.А
4. Яна член 8.А
5. Алев член 8.Б
6. Маргарита член 8.Б
7. Анна-Мария член 9.А
8. Мария член 9.А
9. Полет член 9.А
10. Давид член 9.Б
11. Добрин член 9.Б
12. Кристиян-Никола член 9.Б
13. Маргарита член 9.Б
14. Методи член 9.Б
15. Стефан член 9.Б
16. Симеон член 10.А
17. Борислава член 10.Б
18. Кристияна член 10.Б
19. Моника член 10.Б
20. Снежана член 10.Б
21. Катерина член 11.А
22. Дария член 11.А
23. Дияна член 12.А
24. Мария-Михаела член 12.А
25. Никола член 12.А