Slide

ОФИЦИАЛНО СТАНОВИЩЕ НА РЪКОВОДСТВОТО НА НУККЛИИЕК
Напоследък сме свидетели на тиражиране на неверни твърдения в редица медии.
Ръководството на НУККЛИИЕК най-отговорно и категорично заявява:
• НЯМА И НЕ СЕ ПРЕДВИЖДА намаление на часовете по италиански език. В начален и в прогимназиален етап те са възстановени отново, след като предходната учебна година бяха премахнати.
• НЯМА нито един уволнен учител от м. април 2023 г.
• НЯМА И НЕ СЕ ПРЕДВИЖДА промяна на профила на НУККЛИИЕК, нито напускане системата на Министерството на културата.
• НЯМА И НЕ СЕ ПРЕДВИЖДА промяна в изпитната процедура, по която ще се осъществят приемните изпити през настоящата учебна година.
• НЯМА И НЕ СЕ ПРЕДВИЖДА да се премине към услуга за кетъринг, тъй като училището разполага с училищен стол.
• НЯМА И НЕ СЕ ПРЕДВИЖДА да има промяна и в ползването на осигурения училищен транспорт.
От ръководството на НУККЛИИЕК

Национален учебен комплекс по култура с лицей за изучаване на италиански език и култура
с участието на Република Италия
Slide

ОФИЦИАЛНО СТАНОВИЩЕ НА РЪКОВОДСТВОТО НА НУККЛИИЕК
Напоследък сме свидетели на тиражиране на неверни твърдения в редица медии.
Ръководството на НУККЛИИЕК най-отговорно и категорично заявява:
• НЯМА И НЕ СЕ ПРЕДВИЖДА намаление на часовете по италиански език. В начален и в прогимназиален етап те са възстановени отново, след като предходната учебна година бяха премахнати.
• НЯМА нито един уволнен учител от м. април 2023 г.
• НЯМА И НЕ СЕ ПРЕДВИЖДА промяна на профила на НУККЛИИЕК, нито напускане системата на Министерството на културата.
• НЯМА И НЕ СЕ ПРЕДВИЖДА промяна в изпитната процедура, по която ще се осъществят приемните изпити през настоящата учебна година.
• НЯМА И НЕ СЕ ПРЕДВИЖДА да се премине към услуга за кетъринг, тъй като училището разполага с училищен стол.
• НЯМА И НЕ СЕ ПРЕДВИЖДА да има промяна и в ползването на осигурения училищен транспорт.
От ръководството на НУККЛИИЕК

Национален учебен комплекс по култура с лицей за изучаване на италиански език и култура
с участието на Република Италия
Slide

ОФИЦИАЛНО СТАНОВИЩЕ НА РЪКОВОДСТВОТО НА НУККЛИИЕК
Напоследък сме свидетели на тиражиране на неверни твърдения в редица медии.
Ръководството на НУККЛИИЕК най-отговорно и категорично заявява:
• НЯМА И НЕ СЕ ПРЕДВИЖДА намаление на часовете по италиански език. В начален и в прогимназиален етап те са възстановени отново, след като предходната учебна година бяха премахнати.
• НЯМА нито един уволнен учител от м. април 2023 г.
• НЯМА И НЕ СЕ ПРЕДВИЖДА промяна на профила на НУККЛИИЕК, нито напускане системата на Министерството на културата.
• НЯМА И НЕ СЕ ПРЕДВИЖДА промяна в изпитната процедура, по която ще се осъществят приемните изпити през настоящата учебна година.
• НЯМА И НЕ СЕ ПРЕДВИЖДА да се премине към услуга за кетъринг, тъй като училището разполага с училищен стол.
• НЯМА И НЕ СЕ ПРЕДВИЖДА да има промяна и в ползването на осигурения училищен транспорт.
От ръководството на НУККЛИИЕК

Национален учебен комплекс по култура с лицей за изучаване на италиански език и култура
с участието на Република Италия
Slide

С цялостната си учебно-възпитателна, научно-приложна и художествено-творческа дейност комплексът функционира като център за възпитание и обучение на деца и ученици от 4 до 19 - годишна възраст.
Той включва детска градина, начален курс
(І - ІV клас), среден курс (V - VІІ клас) и Лицей с изучаване на италиански език и култура с два профила: хуманитарни науки и природни науки.

ОФИЦИАЛНО СТАНОВИЩЕ НА РЪКОВОДСТВОТО НА НУККЛИИЕК
Напоследък сме свидетели на тиражиране на неверни твърдения в редица медии.
Ръководството на НУККЛИИЕК най-отговорно и категорично заявява:
• НЯМА И НЕ СЕ ПРЕДВИЖДА намаление на часовете по италиански език. В начален и в прогимназиален етап те са възстановени отново, след като предходната учебна година бяха премахнати.
• НЯМА нито един уволнен учител от м. април 2023 г.
• НЯМА И НЕ СЕ ПРЕДВИЖДА промяна на профила на НУККЛИИЕК, нито напускане системата на Министерството на културата.
• НЯМА И НЕ СЕ ПРЕДВИЖДА промяна в изпитната процедура, по която ще се осъществят приемните изпити през настоящата учебна година.
• НЯМА И НЕ СЕ ПРЕДВИЖДА да се премине към услуга за кетъринг, тъй като училището разполага с училищен стол.
• НЯМА И НЕ СЕ ПРЕДВИЖДА да има промяна и в ползването на осигурения училищен транспорт.
От ръководството на НУККЛИИЕК

Национален учебен комплекс по култура с лицей за изучаване на италиански език и култура
с участието на Република Италия
previous arrow
next arrow