Slide

Уважаеми родители,
на 08 май т.г. на сайта на Учебния комплекс бяха публикувани недействителни резултати от приемната процедура за I-ви клас.
Това е видно от факта, че на изнесените списъци няма подпис на директора и печат на училището. Публикуваните данни не отговаря и на изискванията на чл.16 (2) от Наредба №1 на Министерство на културата, а именно: "Резултатите от измерванията на индивидуалните постижения се изразяват цифрово с количествен показател от 0-100 точки."
Не е възможно резултатите да бъдат обявени 10 дни по-рано.
В подписаната от бившия директор д-р Иван Капурдов заповед №РД13/234 от 08.01.2024 г. е определена дата, на която ще бъдат публикувани списъците с класираните и приети деца - 18 май т.г.. Това става със заповед на директора и печат на Учебния комплекс. Посоченият срок ще бъде спазен.

От ръководството

Национален учебен комплекс по култура с лицей за изучаване на италиански език и култура
с участието на Република Италия
Slide

Уважаеми родители,
на 08 май т.г. на сайта на Учебния комплекс бяха публикувани недействителни резултати от приемната процедура за I-ви клас.
Това е видно от факта, че на изнесените списъци няма подпис на директора и печат на училището. Публикуваните данни не отговаря и на изискванията на чл.16 (2) от Наредба №1 на Министерство на културата, а именно: "Резултатите от измерванията на индивидуалните постижения се изразяват цифрово с количествен показател от 0-100 точки."
Не е възможно резултатите да бъдат обявени 10 дни по-рано.
В подписаната от бившия директор д-р Иван Капурдов заповед №РД13/234 от 08.01.2024 г. е определена дата, на която ще бъдат публикувани списъците с класираните и приети деца - 18 май т.г.. Това става със заповед на директора и печат на Учебния комплекс. Посоченият срок ще бъде спазен.

От ръководството

Национален учебен комплекс по култура с лицей за изучаване на италиански език и култура
с участието на Република Италия
Slide

Уважаеми родители,
на 08 май т.г. на сайта на Учебния комплекс бяха публикувани недействителни резултати от приемната процедура за I-ви клас.
Това е видно от факта, че на изнесените списъци няма подпис на директора и печат на училището. Публикуваните данни не отговаря и на изискванията на чл.16 (2) от Наредба №1 на Министерство на културата, а именно: "Резултатите от измерванията на индивидуалните постижения се изразяват цифрово с количествен показател от 0-100 точки."
Не е възможно резултатите да бъдат обявени 10 дни по-рано.
В подписаната от бившия директор д-р Иван Капурдов заповед №РД13/234 от 08.01.2024 г. е определена дата, на която ще бъдат публикувани списъците с класираните и приети деца - 18 май т.г.. Това става със заповед на директора и печат на Учебния комплекс. Посоченият срок ще бъде спазен.

От ръководството

Национален учебен комплекс по култура с лицей за изучаване на италиански език и култура
с участието на Република Италия
Slide

Уважаеми родители,
на 08 май т.г. на сайта на Учебния комплекс бяха публикувани недействителни резултати от приемната процедура за I-ви клас.
Това е видно от факта, че на изнесените списъци няма подпис на директора и печат на училището. Публикуваните данни не отговаря и на изискванията на чл.16 (2) от Наредба №1 на Министерство на културата, а именно: "Резултатите от измерванията на индивидуалните постижения се изразяват цифрово с количествен показател от 0-100 точки."
Не е възможно резултатите да бъдат обявени 10 дни по-рано.
В подписаната от бившия директор д-р Иван Капурдов заповед №РД13/234 от 08.01.2024 г. е определена дата, на която ще бъдат публикувани списъците с класираните и приети деца - 18 май т.г.. Това става със заповед на директора и печат на Учебния комплекс. Посоченият срок ще бъде спазен.

От ръководството

ОФИЦИАЛНО СТАНОВИЩЕ НА РЪКОВОДСТВОТО НА НУККЛИИЕК
Напоследък сме свидетели на тиражиране на неверни твърдения в редица медии.
Ръководството на НУККЛИИЕК най-отговорно и категорично заявява:
• НЯМА И НЕ СЕ ПРЕДВИЖДА намаление на часовете по италиански език. В начален и в прогимназиален етап те са възстановени отново, след като предходната учебна година бяха премахнати.
• НЯМА нито един уволнен учител от м. април 2023 г.
• НЯМА И НЕ СЕ ПРЕДВИЖДА промяна на профила на НУККЛИИЕК, нито напускане системата на Министерството на културата.
• НЯМА И НЕ СЕ ПРЕДВИЖДА промяна в изпитната процедура, по която ще се осъществят приемните изпити през настоящата учебна година.
• НЯМА И НЕ СЕ ПРЕДВИЖДА да се премине към услуга за кетъринг, тъй като училището разполага с училищен стол.
• НЯМА И НЕ СЕ ПРЕДВИЖДА да има промяна и в ползването на осигурения училищен транспорт.
От ръководството на НУККЛИИЕК

Национален учебен комплекс по култура с лицей за изучаване на италиански език и култура
с участието на Република Италия
previous arrow
next arrow