Ваканции/Неучебни дни

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2023–2024 година:

28.10.2023 г. – 01.11.2023 г. вкл.  есенна
23.12.2023 г. – 02.01.2024 г. вкл.  коледна
03.02.2024 г. – 05.02.2024 г. вкл. – междусрочна
30.03.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл.  пролетна за I – XI клас
05.04.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл.  пролетна за XII клас

Начало на втория учебен срок на учебната 2023–2024 година:

06.02.2024 г.  I – XII клас

Неучебни дни през втория учебен срок:

17.05.2024 г. – задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература за XII клас
20.05.2024 г. – втори задължителен държавен зрелостен изпит по профилиращ предмет за XII клас
19.06.2024 г. – национално външно оценяване по български език и литература за VII клас
21.06.2024 г. – национално външно оценяване по математика за VII  

Край на втория учебен срок на учебната 2023–2024 година:

13.05.2024 г. – XII клас (13 учебни седмици)
29.05.2024 г. – І – III клас (14 учебни седмици)
14.06.2024 г. – IV – VІ клас (16 учебни седмици)
28.06.2024 г. – VII - XI клас (18 учебни седмици)