Екип - Национален учебен комплекс по култура

Анна Найденова-Митова

Анна Найденова-Митова

ЗАМ. - ДИРЕКТОР 
(1 - 4. клас)


Висше образование-магистър СУ „ Св. Кл. Охридски " със специалности „ Начална училищна педагогика " и „ Български език " ; I ПКС.
   От 01.09.1994 г. работя като начален учител в НУККЛИИЕК.
   От 01.07.2024 г.  съм заместник-директор по учебната дейност 1-4 клас.