Обществен съвет

Председател: Петър Сантиров юрист
     
Членове: Петър Матев Министерство на културата
  Елен Герджиков икономист
  Николета Георгин юрист
  Александра Мамалева финансист
  Ангелина Боризанова лекар
  Здравко Денев художник
  Изабела Димитрова педагог
  проф. Гергана Петкова филолог
  Теодора Топалова икономист
     
Резервни членове: Иван Върбанов Министерство на културата
  Иван Игнатов финансист
  Виолета Янкулова икономист
  Магдалена Иванова психолог

ДИРЕКТОР
д-р Иван Капурдов

ЗАМ. ДИРЕКТОР (Детска градина): 
Даниела  Бошнакова

ЗАМ. ДИРЕКТОР (УТД):
Живко Желязков

ЗАМ. ДИРЕКТОР (1 - 4 клас):
Биляна Иванова

ЗАМ. ДИРЕКТОР (5 - 12 клас): 
Александър Иванов

ЗАМ. ДИРЕКТОР (АСД):
инж. Иван Антов

 

НУКК - ГОРНА БАНЯ
Адрес: София 1614, кв. Горна баня, ул."Вечерница" 21
Email: info-2902701@edu.mon.bg
IBAN: УН на НУКК - Горна баня
IBAN BG 24 CREX 9260 1010 0089 05
BIC CREXBGSF

ТЕЛЕФОНИ:
+ 359 2 957 86 74
+ 359 2 957 86 78
+ 359 2 957 86 84