Издаване на академична справка

Заявление за издаване на справка за оценки и хорариум за прогимназиален етап
Заявление за издаване на справка за оценки и хорариум за гимназиален етап
  Забележка: Срокът за издаване на справка за успех и хорариум е 7 дни от датата на входиране на заявлението.