Нормативна база и срокове

Съгласно заповед №РД09-2050 на МОН от 28.08.2023г. са определени датите за провеждане на изпитите от НВО, както следва:

IV клас

 • НВО Български език и литература - 27. май 2024г., начало 10:00 ч.
 • НВО Математика - 28. май 2024г., начало 10:00 ч.

VII клас

 • НВО Български език и литература - 19. юни 2024г., начало 09:00 ч.
 • НВО Математика - 21. юни 2024г., начало 09:00 ч.
 • НВО Чужд език (явяване след писмено заявено желание от ученика) - 20. юни 2024г., начало 09:00 ч.

X клас

 • НВО Български език и литература - 10. юни 2024г., начало 08:00 ч.
 • НВО Математика - 12. юни 2024 г., начало 08:00 ч.
 • НВО Чужд език (явяване след писмено заявено желание от ученика) - 11. юни 2024г.
  • Писмена част:
   • за ниво B.1.1 - начало 09:00 ч.
   • за ниво А.2 - начало 09:30 ч.
  • Компонент "Говорене" - по график, определен от директора на НУКК
 • НВО Дигитални компетентности (явяване след писмено заявено желание от ученика) - 14. юни 2024г., по график в две сесии - от 09:00ч. и от 14:30 ч.