НВО 7 клас

Съгласно заповед №РД09-2050 на МОН от 28.08.2023г. са определени датите за провеждане на изпитите от НВО, както следва:

VII клас

  • НВО Български език и литература - 19. юни 2024г., начало 09:00 ч.
  • НВО Математика - 21. юни 2024г., начало 09:00 ч.
  • НВО Чужд език (явяване след писмено заявено желание от ученика) - 20. юни 2024г., начало 09:00 ч.
Хронология на дейностите
дейност първа сесия 2024г. втора сесия 2024г.
1 Подаване на заявления по образец за допускане до НВО по чужд език (по желание на ученика)

от 01.02.2024 г. до 16.02.2024 г.

при класния ръководител

от / до

при класния ръководител

2 Допускане до явяването на НВО7 и издаване на служебни бележки до 17.06.2024 г. вкл.  
3 1. НВО по Български език и литература 19. юни 2024 г.  
4 2. НВО по Математика 21. юни 2024 г.  
5 3. НВО по чужд език (по желание на ученика) 20. юни 2024 г.  
6 Оценяване на изпитните работи от 22.06. до 29.06.2024 г.  
7 Обявяване на резултатите от НВО до 07.07.2024 г. вкл.  
8 Издаване на удостоверение за завършен 7. клас