Свободни места

Обявени свободни места:

  • За детска градина - втора група - 1 (едно място)
  • За начален етап (1-4. клас) - за втори клас - 7 (седем места)
  • За прогимназиален етап (5-7. клас) - няма
  • За гимназиален етап (8-12. клас) - няма