Родителски срещи за детската градина

Уважаеми родители, родителски срещи за месеците януари и февруари ще се проведат в сградата на градината, както следва:

на 30 януари 2024 г. - за 1б, 2б и 3б групи


на 02 февруари 2024 г. - за 1а, 2а, и 3а групи

Начало - 15:45ч. присъствено 

Родителски срещи на ученици

Уважаеми родители, родителски срещи ще се проведат, както следва:

За I - IV клас
12. декември - 16:00 ч. присъствено

За VII клас

13. декември - 16:00 ч присъствено в кинозалата на Комплекса

За XII клас
14. декември - 16:00 ч присъствено в кинозалата на Комплекса

 

Графикът ще бъде изпратен и от класните ръководители.

Документи за уважаване отсъствията на учениците

Уважаеми родители,

В изпълнение на чл. 62, ал. 2 и ал.3 от Наредба за приобщаващото образование на МОН ви напомняме, че представянето на документ за уважаване отсъствията на учениците следва да се представя преди направените отсъствия. Това ще подобри взаимната ни работа.

Благодарим ви за проявеното разбиране!

Електронните медицински бележки

Уважаеми родители,

Информираме Ви, че считано от 01.X.2023 г. всички медицински документи за уважаване на отсъствията на учениците ще бъдат издавани само електронно.

Не е необходимо да ги изпращате или да ги донасяте, те ще пристигат при нас служебно по електронeн път!

Учебници за различните предмети през 2023/2024 година

8. клас

1. Български език и литература - учебник по български език, учебник по литература и христомания по литература, изд. "БГ Учебник"

2. Италиански език - учебник и помагала на Progetto Italiano 1, изд. "Edilingua"

3. Математика - учебник, учебна тетрдака №1 и №2, изд. "Архимед", З. Паскалева, П. Паскалев и колектив

4. История и цивилизации - изд. "Просвета", К. Славчев, Б. Гаврилов и колектив

5. География и икономика - изд. "Просвета", С. Дерменджиева, П. Събева и колектив

6. Философия - изд. "Просвета", Е. Варджийска и колектив

7. Биология и здравно образование - изд. "Педагог 6" за профил "хуманитарни науки" и изд. "Булвест 2000" за профил "природни науки"

8. Физика и астрономия - учебник, учебна тетрадка, изд. "Булвест 2000", М. Максимов и колектив

9. Химия и опазване на околната среда - изд. "Педагог 6", Е. Бояджиева, М. Кирова и колектив

10. Английски език - 

 

9. клас

1. Български език и литература - 

2. Италиански език - 

3. Английски език - 

4. Математика - 

5. История и цивилизации - 

6. География и икономика - 

7. Философия - издателство "Просвета", автори - Евелина Варджийска, Донка Панева, Ясен Захариев

8. Биология и здравно образование - 

9. Физика и астрономия - 

10. Химия и опазване на околната среда - изд. "Педагог 6", Е. Бояджиева, М. Кирова и колектив

11. Музика - 

12. Изобразително изкуство - 

 

10. Клас 

1. Български език и литература - 

2. Италиански език - 

3. Английски език - 

4. Математика - 

5. История и цивилизации - 

6. География и икономика - 

7. Философия - издателство "Просвета", автори - Евелина Варджийска, Анна Бешкова, Ясен Захариев

8. Биология и здравно образование - 

9. Физика и астрономия - 

10. Химия и опазване на околната среда - изд. "Педагог 6", Е. Бояджиева, М. Кирова и колектив

11. Музика - 

12. Изобразително изкуство - 

 

Съобщение от медицинския кабинет

В началото на учебната година всички ученици от 1-ви до 12-ти клас задължително посещават личния /семейния/ лекар, който издава документ за здравословното и имунизационното им състояние. Документът се предава на класния ръководител.
Съгласно актуалния имунизационен календар на Република България, се провеждат задължителни имунизации и реимунизации на определена възраст, както следва:

На 7г. възраст – реимунизация срещу туберкулоза на лицата с отрицателна туберкулинова проба /манту/

На 12г. възраст – реимунизация срещу морбили, рубеола и паротит и срещу дифтерия, тетанус, коклюш.

На 17г. възраст – реимунизация срещу тетанус и дифтерия.

Получаване на еднократна помощ за ученици

Уважаеми родители,

Съгласно указанията от мон относно получаване на еднократна помощ за ученици, удостоверение, че детето е записано в първи, втори, трети, четвърти, осми клас, се издава от съответното училище в случаите, в които дирекция "Социално подпомагане" не може да получи информацията по служебен път.
Институциите не следва да издават удостоверения преди стартиране на учебната година.