СЪОБЩЕНИЕ ЗА КАНДИДАТИТЕ ЗА ВТОРИ КЛАС

1.       ПРОВЕРКАТА НА СПОСОБНОСТИТЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ВТОРИ КЛАС Е С НАЧАЛЕН ЧАС 9.00 Ч.НА 20.06.2024 Г.;

2.       КАНДИДАТИТЕ ДА СЕ ЯВЯТ НА 20.06.2024 Г. В 8,45 Ч ПРЕД УЧЕБНИИЯ КОРПУС НА КОМПЛЕКСА;

3.       ДА НОСЯТ БЕЛЕЖКАТА С ВХ. №.             СПИСЪК

 

 

Информация за родителите на кандидати за детска градина

Уведомяваме родителите на кандидатите за детската градина на НУКК, че съгласно заповед на директора РД13/757 от 05.06.2024 г. се обявява 1 свободно място за втора група на детската градина за учебната 2024/2025 година.

Свободни места за трета група на детската градина за учебната 2024/2025 година няма!

Заявления за кандидатстване ще се приемат в деловодството от 06.06. до 12.06.2024 г. /в работни дни/ от 8:30 до 13:00 и от 13:30 до 16:00 ч. 

Заявление за кандидатстване можете да изтеглите ТУК

График за изпитване на одобрените кандидати можете да изтеглите ТУК. Самият изпит ще се проведе на 20.06.2024 г. с начален час 8:30 ч. 

в сградата на детската градина. Родителят на всеки кандидат трябва да носи бележката с входящия номер дадена им от деловодството при подаване на документите.

Резултатите ще бъдат публикувани на 26.06.2024 г. след 14:00 ч. на сайта на училишето.

 

Свободни места за втори клас за учебната 2024/2025 година.

Уважаеми родители!

Съгласно заповед на директора РД13/813 от 10.06.2024 г. се обявяват 7 (седем) свободни места в НУККЛИИЕК за втори клас за учебната 2024/2025 година.

Заявления от родителите за кандидатстване ще се приемат в деловодството на комплекса от 12.06. до 18.06.2024 г. /в работни дни/ от 8:30 до 13:00 и от 13:30 до 16:00 ч. 

График за провеждане на изпита ще бъде публикуван на 19.06.2024 г. на интернет страницата на НУКК.

Изпита се проведе на 20.06.2024 г. съгласно графика.

Заявление за кандидатстване модете да изтеглите ТУК

Необходими материали за изпитната процедура:

  • цветни моливи 
  • графитен молив
  • линия
  • син химикал

Информация за родителите на приетите деца

Уважаеми родители,

Информираме Ви, че на 18.06.2024 г. (вторник), от 15:45 часа в кинозалата на комплекса ще се проведе Родителска среща с родителите на учениците приети в първи клас за учебната 2024/2025 г.
 
На 24.06.2024 г. (понеделник) от 15:45 часа в детската градина на комплекса ще се проведе Родителска среща с родителите на приетите децата за първа група за учебната 2024/2025 г.
 
От ръководството

Родителите на приетите деца за първа група на ДГ и първи клас за учебната 2024/2025 г. да се явят в деловодството на училището в работен ден от 20.05 до 31.05.2024. от 08:30 ч. до 12:30 ч. и от 13:30 ч. до 16:30 ч. за записване. Бланка заявление за записване можете да изтеглите ТУК.

Родителите на приетите деца в първи клас, могат да представят удостоверението за задължително предучилищно образование на детето след издавнето му на по-късен етап. 

Важни новини относно организирането и провеждането на изпитните процедури

Първи клас:

1.  Отваряне вратите на комплекса на 19.04.2024 г. в 08:15 ч. за първи поток и в 10:15 ч. за втори поток. Пропускателният режим на входа на училището ще бъде  посредством разпечатка на изпратения от нас входящ номер с трите имена на кандидата.

2. Кандидатите от първи поток ще бъдат приемани до 08:55 ч. , а от втори поток- до 10:55 ч. Пристигналите след този час няма да бъдат допускани до изпитните зали. 

3. Не се допуска внасяне на храни и напитки от кандидатите в изпитните зали.

4. Кандидатите да носят 2 (две) еднакви собствени сини химикалки.

5. Родителите/настойниците на кандидатите от първи поток да има готовност да вземат децата около 09:45 ч. , а родителите/настойниците на кандидатите от втори поток около 11:45 ч.

Детска градина:

1. Вратите на комплекса да се отворят на 22.04.2024 г. в 08:00 ч. Пропускателният режим на входа на училището ще бъде посредством разпечатка на изпратения от нас   входящ номер с трите имена на кандидата. Родители/настойници довеждат децата 15 мин. преди определения в изнесен предварително график час.

2. Всеки кандидат трябва да носи разпечатана бележката с входящия номер изпратена от нас и включваща трите имена на кандидата.

З. Родителите не присъстват на изпита. 

4. Ако някой от кандидатите се разплаче или не желае да се отдели от родителите/ настойниците си, той може да пропусне реда си, но не за повече от две последователни покани.

5. Не се допуска внасяне на храни и напитки от кандидатите в изпитните стаи.

6. Закъснели кандидати няма да бъдат допускани до изпитна процедура.