Консултации и втори час на класа

График за допълнителни консултации по предмети, които се провеждат извън редовните учебни часове през учебната 2023/2024 година


График за провеждане на втори час на класа - за консултиране на родители и ученици и водене научилищната документация на съответната  паралелка, които се провеждат извън редовните учебни часове през първия учебен срок на учебната 2023/2024 година