Награждаване на учениците от конкурса "НадЕжко"

Награждаването от Националния конкурс за рисунка " Приключенията на НадЕжко и неговите приятели" се състоя в НУКК на  19.01.2024г. Награди и почетни  грамоти на всички участници раздаде лично организаторката на конкурса Д-р Надежда Савова- Григорова.

На първо място е рисунката "НадЕжко в Унгария " на Борис Марков ученик от 4а клас с  преподавател: Румяна Боева.

На второ място е рисунката "НадЕжко в Чикаго " на ученичката  Николета Семерджиева от 4а клас  с  преподавател:  Даниела Ефремова 

На трето място е рисунката " НадЕжко добротворец" на ученичката  Ива Андонова от 2а клас с преподавател:  Румяна Боева. 

Честито на участниците и техните преподаватели!