НАЦИОНАЛНИЯТ КОНКУРС „ВОДАТА - ИЗВОР НА ЖИВОТ" СТАНА НА 20 ГОДИНИ

Националният конкурс „Водата – извор на живот" е организиран от МОН, Националния дворец на децата, Община Бургас, РУО-Бургас , РИОСВ – Бургас и Центъра за подкрепа на личностното развитие. Изявата дава възможност на учениците да разкрият творческите си заложби и стимулира техния интерес към решаване на проблемите, свързани с  опазването и използването на водите.

Инициаторите от ЦПЛР – Бургас получиха над 400 рисунки от цялата страна,  а журито определи победителите в конкурса. Ученичката Мила Енева  от 4. в  клас на НУКК, с ръководител г-жа Даниела Ефремова спечели Поощринелна награда с батик на тема "Море".