Благотворителна инициатива - посещение на Дома за възрастни хора

Уважаеми учители, родители и ученици,

С радост Ви съобщаваме, че Коледната благотворителна инициатива в НУККЛИИЕК стопли сърцата на всички в Дом за стари хора - кв. Горна баня на 22.12.2023г. С общи усилията бяха събрани 2015 лв. сред класовете от 3-ти до 7-ми.

Със събраните средства бяха закупени хранителни продукти, чорапи, четири апарата за измерване на кръвното налягане и един аудио плеър. С помощта на ученици от 6.а и 6.в клас бяха подготвени 196 пакета за всеки домуващ и служител,  които съдържаха плодове, сладкиши и чорапи, а апаратите за измерване на кръвното налягане бяха дарени в лекарския кабинет и на сестрите на Дома. Събирането на средствата и закупуването на подаръците на доставни цени се случи благодарение на родител на ученици от 3.а и 5.г клас - Александра Костадинова.

По време на посещението ученици от съставите на г-н Живко Желязков, г-жа Радостина Костадинова и г-жа Галя Хараламбиева изпълниха програма от два танца и една песен, а ученици от Ученическия съвет поздравиха домуващите по повод наближаващите празнични дни.

За домуващите, служителите, учениците и педагогически специалисти срещата беше вълнуваща и повечето не успяха да сдържат сълзите си от радост и умиление.

Благодарим на всички за проявената добрина и съпричастност!

Светли Коледни и Новогодишни празници!

Доброто е в нас и около нас!