Екип - Национален учебен комплекс по култура

Йордан Георгиев

Йордан Георгиев

Учител по история и цивилизации към НУККЛИИЕК от 2018 г.

Роден в гр. Сливен.
Завършено средно образование  с чуждоезиков профил (английски и немски език) от Гимназия с преподаване на западни езици „Захарий Стоянов“, гр. Сливен. Завършена бакалавърска степен по специалност Археология с профил „учител по история“ от Софийския университет „Св. Климент Охридски“.
Завършена магистърска степен по Методика на чуждоезиковото обучение с профил „ учител по английски език“ от Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Освен с преподаване, се занимавам и с екскурзоводство (пешеходни обиколки), археологически разкопки (в България и Германия) и исторически възстановки (членство в Сдружение за възстановяване и съхранение на българските традиции – „Авитохол“).