Важни новини относно организирането и провеждането на изпитните процедури

Първи клас:

1.  Отваряне вратите на комплекса на 19.04.2024 г. в 08:15 ч. за първи поток и в 10:15 ч. за втори поток. Пропускателният режим на входа на училището ще бъде  посредством разпечатка на изпратения от нас входящ номер с трите имена на кандидата.

2. Кандидатите от първи поток ще бъдат приемани до 08:55 ч. , а от втори поток- до 10:55 ч. Пристигналите след този час няма да бъдат допускани до изпитните зали. 

3. Не се допуска внасяне на храни и напитки от кандидатите в изпитните зали.

4. Кандидатите да носят 2 (две) еднакви собствени сини химикалки.

5. Родителите/настойниците на кандидатите от първи поток да има готовност да вземат децата около 09:45 ч. , а родителите/настойниците на кандидатите от втори поток около 11:45 ч.

Детска градина:

1. Вратите на комплекса да се отворят на 22.04.2024 г. в 08:00 ч. Пропускателният режим на входа на училището ще бъде посредством разпечатка на изпратения от нас   входящ номер с трите имена на кандидата. Родители/настойници довеждат децата 15 мин. преди определения в изнесен предварително график час.

2. Всеки кандидат трябва да носи разпечатана бележката с входящия номер изпратена от нас и включваща трите имена на кандидата.

З. Родителите не присъстват на изпита. 

4. Ако някой от кандидатите се разплаче или не желае да се отдели от родителите/ настойниците си, той може да пропусне реда си, но не за повече от две последователни покани.

5. Не се допуска внасяне на храни и напитки от кандидатите в изпитните стаи.

6. Закъснели кандидати няма да бъдат допускани до изпитна процедура.