Свободни места за втори клас за учебната 2024/2025 година.

Уважаеми родители!

Съгласно заповед на директора РД13/813 от 10.06.2024 г. се обявяват 7 (седем) свободни места в НУККЛИИЕК за втори клас за учебната 2024/2025 година.

Заявления от родителите за кандидатстване ще се приемат в деловодството на комплекса от 12.06. до 18.06.2024 г. /в работни дни/ от 8:30 до 13:00 и от 13:30 до 16:00 ч. 

График за провеждане на изпита ще бъде публикуван на 19.06.2024 г. на интернет страницата на НУКК.

Изпита се проведе на 20.06.2024 г. съгласно графика.

Заявление за кандидатстване модете да изтеглите ТУК

Необходими материали за изпитната процедура:

  • цветни моливи 
  • графитен молив
  • линия
  • син химикал