Родителски срещи на ученици

Уважаеми родители, родителски срещи ще се проведат, както следва:

За I - IV клас
12. декември - 16:00 ч. присъствено

За VII клас

13. декември - 16:00 ч присъствено в кинозалата на Комплекса

За XII клас
14. декември - 16:00 ч присъствено в кинозалата на Комплекса

 

Графикът ще бъде изпратен и от класните ръководители.