Родителски срещи за детската градина

Уважаеми родители, родителски срещи за месеците януари и февруари ще се проведат в сградата на градината, както следва:

на 30 януари 2024 г. - за 1б, 2б и 3б групи


на 02 февруари 2024 г. - за 1а, 2а, и 3а групи

Начало - 15:45ч. присъствено