Получаване на еднократна помощ за ученици

Уважаеми родители,

Съгласно указанията от мон относно получаване на еднократна помощ за ученици, удостоверение, че детето е записано в първи, втори, трети, четвърти, осми клас, се издава от съответното училище в случаите, в които дирекция "Социално подпомагане" не може да получи информацията по служебен път.
Институциите не следва да издават удостоверения преди стартиране на учебната година.