Електронните медицински бележки

Уважаеми родители,

Информираме Ви, че считано от 01.X.2023 г. всички медицински документи за уважаване на отсъствията на учениците ще бъдат издавани само електронно.

Не е необходимо да ги изпращате или да ги донасяте, те ще пристигат при нас служебно по електронeн път!