Документи за уважаване отсъствията на учениците

Уважаеми родители,

В изпълнение на чл. 62, ал. 2 и ал.3 от Наредба за приобщаващото образование на МОН ви напомняме, че представянето на документ за уважаване отсъствията на учениците следва да се представя преди направените отсъствия. Това ще подобри взаимната ни работа.

Благодарим ви за проявеното разбиране!