Италиански изпити

  1. Писмен изпит по италиански език

  2. Писмен изпит по история на Италия - за профил "Хуманитарни науки"

  3. Писмен изпит по математика на италиански език - за профил "Природни науки"

  4. Устен изпит по география или история на Италия - за профил "Хуманитарни науки"

  5. Устен изпит по физика или биология на италиански език - за профил "Природни науки"