Конспекти ІX клас

ПРОФИЛ "ХУМАНИТАРНИ НАУКИ"

1. Български език и литература - Oбщообразователна подготовка

2. Чужд език - италиански - Oбщообразователна подготовка

3. Чужд език - английски - Общообразователна подготовка

4. Математика - Oбщообразователна подготовка

5. Информационни технологии - Oбщообразователна подготовка

6. История и цивилизации - Oбщообразователна подготовка

7. География и икономика - Oбщообразователна подготовка

8. Философия - Общообразователна подготовка

9. Биология и здравно образование - Oбщообразователна подготовка

10. Физика и астрономия - Oбщообразователна подготовка

11. Химия и опазване на околната среда - Oбщообразователна подготовка

12. Музика - Общообразователна подготовка

13. Изобразително изкуство - Общообразователна подготовка

14. Физическо възпитание и спорт - Общообразователна подготовка

15. Чужд език - английски - Разширена подготовка

16. Чужд език – италиански - Разширена подготовка

17. История на изкуството - Разширена подготовка

18. История на Италия - Разширена подготовка

19. Италиански език и култура - Специализирана подготовка

 

ПРОФИЛ "ПРИРОДНИ НАУКИ"

1. Български език и литература - Oбщообразователна подготовка

2. Чужд език - италиански - Oбщообразователна подготовка

3. Чужд език - английски - Общообразователна подготовка

4. Математика - Oбщообразователна подготовка

5. Информационни технологии - Oбщообразователна подготовка

6. История и цивилизации - Oбщообразователна подготовка

7. География и икономика - Oбщообразователна подготовка

8. Философия - Общообразователна подготовка

9. Биология и здравно образование - Oбщообразователна подготовка

10. Физика и астрономия - Oбщообразователна подготовка

11. Химия и опазване на околната среда - Oбщообразователна подготовка

12. Музика - Общообразователна подготовка

13. Изобразително изкуство - Общообразователна подготовка

14. Физическо възпитание и спорт - Общообразователна подготовка

15. Чужд език - английски - Разширена подготовка

16. Чужд език – италиански - Разширена подготовка

17. Биология и здравно образование - Разширена подготовка

18. Химия и опазване на околната среда - Разширена подготовка

19. Физика на италиански език  - Разширена подготовка

20. Италиански език и култура - Специализирана подготовка