Конспекти ІІІ клас

 1. Български език и литература - Общообразователна подготовка

 2. Чужд език - английски - Общообразователна подготовка

 3. Математика - Общообразователна подготовка

 4. Компютърно моделиране - Общообразователна подготовка

 5. Човек и общество - Общообразователна подготовка

 6. Човек и природа - Общообразователна подготовка 

 7. Музика - Общообразователна подготовка 

 8. Изобразително изкуство - Общообразователна подготовка

 9. Технологии и предприемачество - Общообразователна подготовка

 10. Физическо възпитание и спорт - Общообразователна подготовка

 11. Чужд език - английски - Разширена подготовка

 12. Хореография - Разширена подготовка