Конспекти X клас

ПРОФИЛ "ХУМАНИТАРНИ НАУКИ"

1. Български език и литература - Общообразователна подготовка

2. Чужд език - италиански - Общообразователна подготовка

3. Чужд език - английски -  Общообразователна подготовка

4. Математика -  Общообразователна подготовка

5. Информационни технологии -  Общообразователна подготовка

6. История и цивилизация -  Общообразователна подготовка

7. География и икономика -  Общообразователна подготовка

8. Философия -  Общообразователна подготовка

9. Биология и здравно образование -  Общообразователна подготовка

10. Физика и астрономия -  Общообразователна подготовка 

11. Химия и опазване на околната среда -  Общообразователна подготовка

12. Музика -  Общообразователна подготовка 

13. Изобразително изкуство -  Общообразователна подготовка

14. Физическо възпитание и спорт -  Общообразователна подготовка

15. Чужд език - италиански - Разширена подготовка 

16. Чужд език - английски - Разширена подготовка 

17. История на изкуството - Разширена подготовка 

18. История на Италия - Разширена подготовка 

19. Италиански език и култура - Специализирана подготовка

 

ПРОФИЛ "ПРИРОДНИ НАУКИ"

1. Български език и литература - Общообразователна подготовка

2. Чужд език - италиански - Общообразователна подготовка

3. Чужд език - английски -  Общообразователна подготовка

4. Математика -  Общообразователна подготовка

5. Информационни технологии -  Общообразователна подготовка

6. История и цивилизация -  Общообразователна подготовка

7. География и икономика -  Общообразователна подготовка

8. Философия -  Общообразователна подготовка

9. Биология и здравно образование -  Общообразователна подготовка

10. Физика и астрономия -  Общообразователна подготовка 

11. Химия и опазване на околната среда -  Общообразователна подготовка

12. Музика -  Общообразователна подготовка 

13. Изобразително изкуство -  Общообразователна подготовка

14. Физическо възпитание и спорт -  Общообразователна подготовка

15. Чужд език - италиански - Разширена подготовка 

16. Биология и здравно образование -  Разширена подготовка 

17.  Физика и астрономия -  Разширена подготовка 

18. Италиански език и култура - Специализирана подготовка