Конспекти І клас

  1. Български език и литература - Общообразователна подготовка

  2. Математика - Общообразователна подготовка

  3. Родинознание - Общообразователна подготовка

  4. Музика - Общообразователна подготовка 

  5. Изобразително изкуство - Общообразователна подготовка

  6. Технологии и предприемачество - Общообразователна подготовка

  7. Физическо възпитание и спорт - Общообразователна подготовка

  8. Български език и литература - Разширена подготовка

  9. Хореография - Разширена подготовка