Преподаватели

Методическо обединение "Детска градина"
               
               
Методическо обединение "Начален етап"
               
               
Методическо обединение "Български език и литература"
               
  Илияна Тотева Славейко Даскалов

 

   
  Валя Иванова Росица Талева

Мълвина Димитрова

   
Методическо обединение "Математика и информатика"
               
    Светлана Кършибрадова Снежина Милчева Силвена Георгиева Катя Лазарова  
      Ваня Величкова Ирена Маринова      
Методическо обединение "Италиански език"
               
    Антоанета Христова Силвия Панайотова Светлана Илкова    
    Елеонора Манева Петър Симеонов Марко Кроза      
    Мария-Тереза Де Пиери Фернанда Лавалле        
Методическо обединение "Английски език"
               
    Геновева Гетова Грета Лазарова Виктория Петрова      
    Пенка Иванова Мариета Добрева        
Методическо обединение "Обществени науки"
               
    Марияна Манчева Йордан Георгиев Галин Атанасов Иво Андровски    
Методическо обединение "Природни науки"
               
    д-р Иван Капурдов Александър Иванов Евгения Стойновска Димитрина Рангелова    
      Светослав Димов Стела Брюкнер Владимир Стефанов    
Методическо обединение "Изобразително изкуство"
               
    Даниела Ефремова Румяна Боева д-р Десислава Данева    
      Светослава Асенова Христиан Маринов    
Методическо обединение "Музика"
               
    Галя Хараламбиева Мариела Костанцалиева Мария Георгиева    
Методическо обединение "Хореография"
               
    Живко Желязков Радостина Костадинова Димитър Василев Стоян Гайдов  
      Иван Терзиев Десислава Стоянова Борислав Богданов  
Методическо обединение "Физическо възпитание и спорт"
             
             

 

 

ДИРЕКТОР
д-р Иван Капурдов

ЗАМ. ДИРЕКТОР (Детска градина): 
Даниела  Бошнакова

ЗАМ. ДИРЕКТОР (УТД):
Живко Желязков

ЗАМ. ДИРЕКТОР (1 - 4 клас):
Биляна Иванова

ЗАМ. ДИРЕКТОР (5 - 12 клас): 
Александър Иванов

ЗАМ. ДИРЕКТОР (АСД):
инж. Иван Антов

 

УЧИЛИЩЕТО
Училищен комплекс
Правилник за вътрешния ред
Преподаватели
Училищно настоятелство


ВРЪЗКИ
Списък Email
Телефонен указател
Училищен вестник
Социални мрежи
Електронна форма за мнения
Партньори

ПРИЕМ
Документи за прием
Прием в детска градина
Прием в І клас
Прием в 8 клас
Свободни места

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ
Срокове
НВО 4 клас
НВО 7 клас
НВО 10 клас

НУКК - ГОРНА БАНЯ
Адрес: София 1614, кв. Горна баня, ул."Вечерница" 21
Email: info-2902701@edu.mon.bg
IBAN: УН на НУКК - Горна баня
IBAN BG 24 CREX 9260 1010 0089 05
BIC CREXBGSF

ТЕЛЕФОНИ:
+ 359 2 957 86 74
+ 359 2 957 86 78
+ 359 2 957 86 84