История

Организацията на обединените нации обяви 1979 г. за година на детето и неговите проблеми. Това малко същество, което независимо в коя част на планетата се намира и какъв цвят на кожата има, еднакво силно желае да живее в мир и добри условия, да учи и да се развива.

По този повод спонтанно възниква идеята за организиране на международна среща на деца от цял свят, която впоследствие преминава в международно движение. Наред с утвърждаването на движението "Знаме на мира" с неговия девиз - "Единство, Творчeство, Красота", като традиция с огромен международен авторитет се заражда и осъществява идеята за построяването на паметник, символизиращ стремежа на децата от цял свят да живеят и да се развиват по законите на красотата.