Монумент "Камбаните"

"Организацията на обединените нации обяви 1979 г. за година на детето и неговите проблеми. Това малко същество, което независимо в коя част на планетата се намира и какъв цвят на кожата има, еднакво силно желае да живее в мир и добри условия, да учи и да се развива..."