Началото

 

Националният учебен комплекс по култура е създаден през учебната 1976/77 година с постановление на Министерски съвет от 19 ноември 1976г. с една първа група на детската градина, с един първи и един пети клас и е асоцииран към ЮНЕСКО.

 

В основата на създаването на училището стоят идеите на италианската педагожка д-р Мария Монтесори, която развива педагогическа теория за обучение и възпитание чрез изкуството за развитие на индивидуалните възможности на децата и младежите; за уважение към личността на детето и развитие на таланта на децата; за освобождаване на личността на детето от всякакви притеснения. Изобщо става въпрос за едно много по-високо ниво на възпитание и обучение от това, което има в момента в България.

През май 1992г. излиза  постановление Министерския съвет за преобразуване на училището в Лицей с изучаване на италиански език и култура с чуждестранно участие.

С цялостната си учебно-възпитателна, научно-приложна и художествено-творческа дейнст комплексът функционира като център за възпитание и обучение на деца и ученици от 4 до 19 - годишна възраст.  Той включва детска градина, начален курс
(І - ІV клас),  среден курс (V - VІІІ клас) и Лицей с изучаване на италиански език и култура с два профила: хуманитарен и научен. 

 

Съобщения
 • Родителска среща за детската градина

  - 07.12.2016г. (Сряда) - от 15:45 часа - за iа, IIIа и IIIБ групи;

  - 08.12.2016г. (четвъртък) - от 15:45 часа - за iб, IIА, IIб и IIIв групи .

 • - Коледно тържество
  - 22.12.2016г. (четвъртък) от 13:30 часа ще се проведе на форума на нукк.
 • важно съобщение

  СЧИТАНО ОТ 07.12.2016Г. ОТНОВО Е ОТКРИТА СЪЩАТА СМЕТКА НА УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО, СЛЕД СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ ЗА НОВИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛ.
 • На заседание, проведено на 19.11.2016 г. Училищното настоятелство единодушно реши в памет на дългогодишния му председател ДИМИТЪР ЦОНЕВ да бъде учредена ежегодна награда, която да се връчва на зрелостник с отличен успех от дипломата и най-добро представяне в целия курс на обучение в лицея.
 • Консултации с родители и ученици
Събития
 • 25.02.2010г. - НАГРАДА "ЗЛАТНА КНИГА"
  прочети повече
 • м. 11.2016г. - дипломи от ХХ международно бианале за графика - гр. Торун, Полша (2016г.)

  получиха Александра Иванова от 7"a" клас (2015/16 учебна година) и Даниела Ефремова.

  Поздравления!

  прочети повече
Галерия