Началото

Националният учебен комплекс по култура е създаден през учебната 1976/77 година с постановление на Министерски съвет от 19 ноември 1976г. с една първа група на детската градина, с един първи и един пети клас и е асоцииран към ЮНЕСКО.

В основата на създаването на училището стоят идеите на италианската педагожка д-р Мария Монтесори, която развива педагогическа теория за обучение и възпитание чрез изкуството за развитие на индивидуалните възможности на децата и младежите; за уважение към личността на детето и развитие на таланта на децата; за освобождаване на личността на детето от всякакви притеснения. Изобщо става въпрос за едно много по-високо ниво на възпитание и обучение от това, което има в момента в България.

През май 1992г. излиза  постановление Министерския съвет за преобразуване на училището в Лицей с изучаване на италиански език и култура с чуждестранно участие.

С цялостната си учебно-възпитателна, научно-приложна и художествено-творческа дейнст комплексът функционира като център за възпитание и обучение на деца и ученици от 4 до 19 - годишна възраст.  Той включва детска градина, начален курс
(І - ІV клас),  среден курс (V - VІІІ клас) и Лицей с изучаване на италиански език и култура с два профила: хуманитарен и научен. 

 

Съобщения
 • приемни процедури

  - І клас - 09.05.2014г. (петък)
  - І група на ДГ - 10.05.2014г. (събота)

  ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ще се приемат от 01.04.2014г. до 25.04.2014г. вкл. всеки работен ден от 8:30 часа до 12:30 часа в ЗАЛА №4 НА УЧЕБНИЯ КОРПУС.
 • Годишен концерт на НУКК

  - 16 май 2014г. (петък)
  в Зала 1 на НДК. Начало 18.00 часа.
 • месечна заетост през април и май


  30 април 2014г.
  - без следобедна занималня и извънкласни занимания

  1 - 6 май 2014г. - неучебни дни


  8 май 2014г.
  - без следобедна занималня и извънкласни занимания

  9 май 2014г.
  - неучебен (приемна процедура за І клас), работи ДГ

  10 май 2014г.
  - не работи ДГ (приемна процедура за І група)


  13 май 2014г. - 13:00 часа
  - изпращане на абитуриентите

  15 май 2014г. - 13:00 часа
  - репетиция за годишния концерт на нукк (ндк)

  16 май 2014г.
  -
  неучебен (годишен концерт на нукк)

  20 май 2014г. - Раздаване на свидетелствата за І клас

  21 май 2014г. - неучебен (работен за детската градина) - Заповед № РД09-1129/04.09.2013г. на Министъра на образованието и науката - провеждане на ДЗИ и Национално външно оценяване за седми клас

  22 май 2014г.
  - неучебен (работен за детската градина)-Заповед № РД09-465/28.03.2014г. на Министъра на образованието и науката

  23 май 2014г.
  - неучебен (работен за детската градина)-Заповед № РД09-1129/04.09.2013г. на Министъра на образованието и науката - провеждане на ДЗИ и Национално външно оценяване за седми клас


  24 май 2014г.
  - неучебен - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост

  26 май 2014г.
  - неучебен -Заповед № РД09-466/28.03.2014г. на Министъра на образованието и науката във връзка с провеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

  30 май 2014г. - раздаване на свидетелствата ІІ-ІV клас

  Забележка: С Решение № 697/14.11.2013г. на Министерския съвет за разместване на почивните дни са определени и дните, в които се отработват:
  2 май 2014г. (петък) за почивен ден, а 10 май 2014г. (събота) за работен ден.
  5 май 2014г. (понеделник) за почивен ден, а 31 май 2014г. (събота) за работен ден.
 • График на учебното време

  І учебен срок
  - начало 16.09.2013г., край - 31.01.2014г.
  ІІ учебен срок - начало 05.02.2014г., край:
  - 15.05.2014г. - за ХІІ клас
  - 22.05.2014г. - за І клас
  - 30.05.2014г. - за ІІ - ІV клас
  - 13.06.2014г. - за V - VІІ клас
  - 30.06.2014г. - за VІІІ - ХІ клас
Събития
 • 25.02.2010г. - НАГРАДА "ЗЛАТНА КНИГА"
  прочети повече
 • 17.03.2014г. - първо място на световната олимпиада

  по италиански език, организирана от Министерството на образованието на Република Италия печели Елена Костова от 12"б" клас!

  Браво, Елена!

  прочети повече
 • 17.04.2014г. - грамоти за отлично представяне във Великденската изложба

  получиха малки и по-големи художници от НУКК

  прочети повече
Галерия