Началото

Националният учебен комплекс по култура е създаден през учебната 1976/77 година с постановление на Министерски съвет от 19 ноември 1976г. с една първа група на детската градина, с един първи и един пети клас и е асоцииран към ЮНЕСКО.

В основата на създаването на училището стоят идеите на италианската педагожка д-р Мария Монтесори, която развива педагогическа теория за обучение и възпитание чрез изкуството за развитие на индивидуалните възможности на децата и младежите; за уважение към личността на детето и развитие на таланта на децата; за освобождаване на личността на детето от всякакви притеснения. Изобщо става въпрос за едно много по-високо ниво на възпитание и обучение от това, което има в момента в България.

През май 1992г. излиза  постановление Министерския съвет за преобразуване на училището в Лицей с изучаване на италиански език и култура с чуждестранно участие.

С цялостната си учебно-възпитателна, научно-приложна и художествено-творческа дейнст комплексът функционира като център за възпитание и обучение на деца и ученици от 4 до 19 - годишна възраст.  Той включва детска градина, начален курс
(І - ІV клас),  среден курс (V - VІІІ клас) и Лицей с изучаване на италиански език и култура с два профила: хуманитарен и научен. 

 

Съобщения
 • СЪГЛАСНО ЧЛ.22 /1/, /2 / на Наредба №3 на Министерство на културата, обявявам, че свободни места за ученици от I до VI клас за учебната 2014/2015г. Н Я М А.
 • СЪГЛАСНО ЧЛ.23/7/ НА НАРЕДБА №3 НА МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА ОБЯВЯВАМ, ЧЕ СВОБОДНИ МЕСТА ЗА VIII КЛАС НА НУКК ЗА УЧЕБНАТА 2014/2015г. Н Я М А.
 • Ръководството на Национален учебен комплекс по култура обявява, че свободни места за втора и трета група на детската градина за учебната 2014/2015г. Н Я М А.


  Директор
 • Родителска среща

  за учебния курс в Аркутино (8. клас)
  ще се проведе на 03.09.2014г. от 16:00 Часа в кинозалата на НУКК.
 • Родителска среща

  за новоприетите първи групи на детската градина
  - ще се проведе на 11.09.2014г. от 16:00 Часа в сградата на ДГ.
Събития
 • 25.02.2010г. - НАГРАДА "ЗЛАТНА КНИГА"
  прочети повече
 • 17.03.2014г. - първо място на световната олимпиада

  по италиански език, организирана от Министерството на образованието на Република Италия печели Елена Костова от 12"б" клас!

  Браво, Елена!

  прочети повече
 • 02.07.2104г. - стипендии за отлично представяне в националната олимпиада по италиански език

  "50 години УниКредит Булбанк за образованието" връчи тържествено на  единадесетокласниците г-н Казини.

  прочети повече
Галерия