Началото

 

Националният учебен комплекс по култура е създаден през учебната 1976/77 година с постановление на Министерски съвет от 19 ноември 1976г. с една първа група на детската градина, с един първи и един пети клас и е асоцииран към ЮНЕСКО.

 

В основата на създаването на училището стоят идеите на италианската педагожка д-р Мария Монтесори, която развива педагогическа теория за обучение и възпитание чрез изкуството за развитие на индивидуалните възможности на децата и младежите; за уважение към личността на детето и развитие на таланта на децата; за освобождаване на личността на детето от всякакви притеснения. Изобщо става въпрос за едно много по-високо ниво на възпитание и обучение от това, което има в момента в България.

През май 1992г. излиза  постановление Министерския съвет за преобразуване на училището в Лицей с изучаване на италиански език и култура с чуждестранно участие.

С цялостната си учебно-възпитателна, научно-приложна и художествено-творческа дейнст комплексът функционира като център за възпитание и обучение на деца и ученици от 4 до 19 - годишна възраст.  Той включва детска градина, начален курс
(І - ІV клас),  среден курс (V - VІІІ клас) и Лицей с изучаване на италиански език и култура с два профила: хуманитарен и научен. 

 

Съобщения
 • Родителски срещи

  от 16.00 часа в класните стаи

  - 27.10.2016г. (четвъртък) за среден курс (от V до VII клас);
  - 09.11.2016г. (сряда) за начален курс (от І до ІV клас);
  - 10.11.2016г. (четвъртък) за горен курс (от VIII до XII) клас.
 • Сметката на УН е временно блокирана, поради смъртта на председателя Димитър Цонев. Предстои процедура за избор на нов председател, която ще завърши със съдебно решение.
  Поради изложените причини молим таксите да се заплащат в касата на УН. Ще Ви уведомим за откриването на новата сметка.
Събития
Галерия