Началото

Националният учебен комплекс по култура е създаден през учебната 1976/77 година с постановление на Министерски съвет от 19 ноември 1976г. с една първа група на детската градина, с един първи и един пети клас и е асоцииран към ЮНЕСКО.

В основата на създаването на училището стоят идеите на италианската педагожка д-р Мария Монтесори, която развива педагогическа теория за обучение и възпитание чрез изкуството за развитие на индивидуалните възможности на децата и младежите; за уважение към личността на детето и развитие на таланта на децата; за освобождаване на личността на детето от всякакви притеснения. Изобщо става въпрос за едно много по-високо ниво на възпитание и обучение от това, което има в момента в България.

През май 1992г. излиза  постановление Министерския съвет за преобразуване на училището в Лицей с изучаване на италиански език и култура с чуждестранно участие.

С цялостната си учебно-възпитателна, научно-приложна и художествено-творческа дейнст комплексът функционира като център за възпитание и обучение на деца и ученици от 4 до 19 - годишна възраст.  Той включва детска градина, начален курс
(І - ІV клас),  среден курс (V - VІІІ клас) и Лицей с изучаване на италиански език и култура с два профила: хуманитарен и научен. 

 

Съобщения
 • Родителски срещи

  - 28.10.2014г. (вторник) от 16.00 часа
  за начален и среден курс (от І до VІІ клас)


  - 29.10.2014г. (сряда) от 15.00 ч. до 16.45 ч. -
  консултации с учители за горен курс (от VІІІ до ХІІ клас)
  - XII клас - родителска среща в кинозалата от 15:30 часа
  - VIII клас - родителска среща в класната стая от 16:00 часа
 • ваканции

  - 31.10.2014г. - 02.11.2014г.
  - Есенна ваканция.
  Работи детската градина.
Събития
 • 25.02.2010г. - НАГРАДА "ЗЛАТНА КНИГА"
  прочети повече
 • 17.03.2014г. - първо място на световната олимпиада

  по италиански език, организирана от Министерството на образованието на Република Италия печели Елена Костова от 12"б" клас!

  Браво, Елена!

  прочети повече
 • 03-05.10.2014г. - 6. европейско първенство по карате

  и поредна златна титла за Алан Априлов от 6"в" клас.

  Поздравления!

  прочети повече
Галерия