Началото

 

Националният учебен комплекс по култура е създаден през учебната 1976/77 година с постановление на Министерски съвет от 19 ноември 1976г. с една първа група на детската градина, с един първи и един пети клас и е асоцииран към ЮНЕСКО.

 

В основата на създаването на училището стоят идеите на италианската педагожка д-р Мария Монтесори, която развива педагогическа теория за обучение и възпитание чрез изкуството за развитие на индивидуалните възможности на децата и младежите; за уважение към личността на детето и развитие на таланта на децата; за освобождаване на личността на детето от всякакви притеснения. Изобщо става въпрос за едно много по-високо ниво на възпитание и обучение от това, което има в момента в България.

През май 1992г. излиза  постановление Министерския съвет за преобразуване на училището в Лицей с изучаване на италиански език и култура с чуждестранно участие.

С цялостната си учебно-възпитателна, научно-приложна и художествено-творческа дейнст комплексът функционира като център за възпитание и обучение на деца и ученици от 4 до 19 - годишна възраст.  Той включва детска градина, начален курс
(І - ІV клас),  среден курс (V - VІІІ клас) и Лицей с изучаване на италиански език и култура с два профила: хуманитарен и научен. 

 

Съобщения
 • към чл. 38 в раздел IV Форми за проверка и оценка на знанията в Правилника на НУКК има промяна, а именно: (3) /нова/ Ученици от V до Х клас включително, които нямат среден годишен успех най-малко „Много добър“ 4.50 , нямат право да продължат образованието си в Учебния комплекс.

  Тази промяна е гласувана на Педагогически съвет на 08.09.2015г.
 • Родителска среща

  за новоприетите първокласници за учебната 2016/17 година - 09.06.2016г. /четвъртък/ от 16:00 часа в Кинозалата на Учебния корпус.
 • Консултации с родители и ученици
Събития
 • 25.02.2010г. - НАГРАДА "ЗЛАТНА КНИГА"
  прочети повече
 • 17.03.2014г. - първо място на световната олимпиада

  по италиански език, организирана от Министерството на образованието на Република Италия печели Елена Костова от 12"б" клас!

  Браво, Елена!

  прочети повече
 • 22.05.2016г. - първо място за Красина Кръстева от 12"а" клас

  в състезанието по обездка - клас Л, организирано от КСБ "Хан Аспарух", София!

  прочети повече
Галерия