Началото

Националният учебен комплекс по култура е създаден през учебната 1976/77 година с постановление на Министерски съвет от 19 ноември 1976г. с една първа група на детската градина, с един първи и един пети клас и е асоцииран към ЮНЕСКО.

В основата на създаването на училището стоят идеите на италианската педагожка д-р Мария Монтесори, която развива педагогическа теория за обучение и възпитание чрез изкуството за развитие на индивидуалните възможности на децата и младежите; за уважение към личността на детето и развитие на таланта на децата; за освобождаване на личността на детето от всякакви притеснения. Изобщо става въпрос за едно много по-високо ниво на възпитание и обучение от това, което има в момента в България.

През май 1992г. излиза  постановление Министерския съвет за преобразуване на училището в Лицей с изучаване на италиански език и култура с чуждестранно участие.

С цялостната си учебно-възпитателна, научно-приложна и художествено-творческа дейнст комплексът функционира като център за възпитание и обучение на деца и ученици от 4 до 19 - годишна възраст.  Той включва детска градина, начален курс
(І - ІV клас),  среден курс (V - VІІІ клас) и Лицей с изучаване на италиански език и култура с два профила: хуманитарен и научен. 

 

Съобщения
 • ваканции

  - 02.04.2015г. - 13.04.2015г. вкл.
  - пролетна ваканция за I - XI клас

  - 08.04.2015г. - 13.04.2015г. вкл.
  - пролетна ваканция за XII клас
 • Родителски срещи

  - 21.04.2015г. (вторник) от 16.00 часа
  за начален и среден курс (от І до VІIІ клас)

  - 22.04.2015г. (сряда) от 14.45 ч. до 16.45 ч. -
  консултации с учители за горен курс (от ІX до ХІІ клас)
 • Родителска среща за детската градина

  - 23.04.15г. (четвъртък)
  - от 16.00 Часа за ІА, ІІА, ІІІА и ІІІв групи;
  - 24.04.15г. (петък) - от 16.00 Часа за ІБ, ІІБ и ІІІБ групи.
 • Приемна процедура

  І клас
  - 05.05.2015г. (вторник) от 9:30 ч.

  І група на ДГ
  - 08.05.2015г. (петък) по график - начало 8:30 ч.

  ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ще се приемат от 01.04.2015г. до 25.04.2015г. вкл. всеки работен ден от 8:30 часа до 12:30 часа в ЗАЛА №4 НА УЧЕБНИЯ КОРПУС.
 • График на учебното време

  ІІ учебен срок - начало 04.02.2015г., край:
  - 14.05.2015г. - за ХІІ клас
  - 21.05.2015г. - за І клас
  - 29.05.2015г. - за ІІ - ІV клас
  - 15.06.2015г. - за V - VІІ клас
  - 30.06.2015г. - за VІІІ - ХІ клас
Събития
 • 25.02.2010г. - НАГРАДА "ЗЛАТНА КНИГА"
  прочети повече
 • 17.03.2014г. - първо място на световната олимпиада

  по италиански език, организирана от Министерството на образованието на Република Италия печели Елена Костова от 12"б" клас!

  Браво, Елена!

  прочети повече
 • 14.03.2015г. - 2 златни медала за Теодор Пенчeв

  от 4“б“ клас с треньори Катя Лесова и Бахман Афшар от Държавното първенство по таекуондо.

  Поздравления!

  прочети повече
Галерия