Началото

Националният учебен комплекс по култура е създаден през учебната 1976/77 година с постановление на Министерски съвет от 19 ноември 1976г. с една първа група на детската градина, с един първи и един пети клас и е асоцииран към ЮНЕСКО.

В основата на създаването на училището стоят идеите на италианската педагожка д-р Мария Монтесори, която развива педагогическа теория за обучение и възпитание чрез изкуството за развитие на индивидуалните възможности на децата и младежите; за уважение към личността на детето и развитие на таланта на децата; за освобождаване на личността на детето от всякакви притеснения. Изобщо става въпрос за едно много по-високо ниво на възпитание и обучение от това, което има в момента в България.

През май 1992г. излиза  постановление Министерския съвет за преобразуване на училището в Лицей с изучаване на италиански език и култура с чуждестранно участие.

С цялостната си учебно-възпитателна, научно-приложна и художествено-творческа дейнст комплексът функционира като център за възпитание и обучение на деца и ученици от 4 до 19 - годишна възраст.  Той включва детска градина, начален курс
(І - ІV клас),  среден курс (V - VІІІ клас) и Лицей с изучаване на италиански език и култура с два профила: хуманитарен и научен. 

 

Съобщения
 • Родителски срещи

  - 13.01.2016г. (сряда) от 16.00 часа
  за начален и среден курс (от І до VІI клас)

  - 14.01.2016г. (четвъртък) от 14.45 ч. до 16.45 часа - консултации с учители за горен курс (от VIII до ХІІ клас)
 • към чл. 38 в раздел IV Форми за проверка и оценка на знанията в Правилника на НУКК има промяна, а именно: (3) /нова/ Ученици от V до Х клас включително, които нямат среден годишен успех най-малко „Много добър“ 4.50 , нямат право да продължат образованието си в Учебния комплекс.

  Тази промяна е гласувана на Педагогически съвет на 08.09.2015г.
 • ваканции


  - 24.12.2015г. - 03.01.2016г. вкл.
  - коледна ваканция

  - 30.01.2016г. - 07.02.2016г. вкл.
  - зимна ваканция

  - 02.04.2016г. - 10.04.2016г. вкл.
  - пролетна ваканция за I - XI клас

  - 02.04.2016г. - 04.04.2016г. вкл.
  - пролетна ваканция за XII клас
Събития
 • 25.02.2010г. - НАГРАДА "ЗЛАТНА КНИГА"
  прочети повече
 • 17.03.2014г. - първо място на световната олимпиада

  по италиански език, организирана от Министерството на образованието на Република Италия печели Елена Костова от 12"б" клас!

  Браво, Елена!

  прочети повече
 • 14.11.2015Г. - КВАДРАТ 500 - БЪЛГАРСКИЯ лувър

  посетиха ученици от 5. клас с преподаватели Даниела Ефремова и Румяна Боева.

  прочети повече
Галерия