Началото

Националният учебен комплекс по култура е създаден през учебната 1976/77 година с постановление на Министерски съвет от 19 ноември 1976г. с една първа група на детската градина, с един първи и един пети клас и е асоцииран към ЮНЕСКО.

В основата на създаването на училището стоят идеите на италианската педагожка д-р Мария Монтесори, която развива педагогическа теория за обучение и възпитание чрез изкуството за развитие на индивидуалните възможности на децата и младежите; за уважение към личността на детето и развитие на таланта на децата; за освобождаване на личността на детето от всякакви притеснения. Изобщо става въпрос за едно много по-високо ниво на възпитание и обучение от това, което има в момента в България.

През май 1992г. излиза  постановление Министерския съвет за преобразуване на училището в Лицей с изучаване на италиански език и култура с чуждестранно участие.

С цялостната си учебно-възпитателна, научно-приложна и художествено-творческа дейнст комплексът функционира като център за възпитание и обучение на деца и ученици от 4 до 19 - годишна възраст.  Той включва детска градина, начален курс
(І - ІV клас),  среден курс (V - VІІІ клас) и Лицей с изучаване на италиански език и култура с два профила: хуманитарен и научен. 

 

Съобщения
 • ваканции

  - 31.01.2015г. - 03.02.2015г. вкл.
  - зимна ваканция

  - 02.04.2015г. - 13.04.2015г. вкл.
  - пролетна ваканция за I - XI клас

  - 08.04.2015г. - 13.04.2015г. вкл.
  - пролетна ваканция за XII клас
 • График на учебното време

  І учебен срок
  - начало 15.09.2014г., край - 30.01.2015г.
  ІІ учебен срок - начало 04.02.2015г., край:
  - 14.05.2015г. - за ХІІ клас
  - 21.05.2015г. - за І клас
  - 29.05.2015г. - за ІІ - ІV клас
  - 15.06.2015г. - за V - VІІ клас
  - 30.06.2015г. - за VІІІ - ХІ клас
Събития
 • 25.02.2010г. - НАГРАДА "ЗЛАТНА КНИГА"
  прочети повече
 • 17.03.2014г. - първо място на световната олимпиада

  по италиански език, организирана от Министерството на образованието на Република Италия печели Елена Костова от 12"б" клас!

  Браво, Елена!

  прочети повече
 • 25.01.2015г. - първо място

  за Йоана Пастърмаджиева от 2"б" клас в състезание по таекуондо.

  Поздравления!

  прочети повече
Галерия